Lean Six Sigma

Lean + Six Sigma ger oss en kraftfull metodik för att permanent förbättra våra processer och reducera kostnader.

Lean för att reducera slöseri (tidstjuvar) och därmed frigöra tid för värdeskapande aktiviteter och Six Sigma för att reducera variation och förbättra kvalitet. 

Lean kännetecknas av ständiga förbättringar och kan användas fritt från Six Sigma. 

Lean administration med arbetsgång och verktyg för optimering av administrativa processer.


Metodik

5 steg för hållbara förbättringar

Definiera: Beskriver problemet och identifierar kundens krav. Etablerar en projektgrupp, besparingar och nuläge

Mäta: Processkartläggning och första identifiering av möjlig grundorsak

Analysera: Bevisa grundorsak och avgör effekt mot mål

Förbättra: generera och verifiera lösningar samt implementera dessa

Styra: Lämna över och säkra hållbart resultat
Lean Six Sigma Belt 

Inom Lean Six Sigma finns olika certifieringsnivåer

WYGBBJPG


När vi arbetar med Lean och Lean Six Sigma
Vi är utbildare och mentorer samt leder workshops inom området.


Utbildningar

På vår utbildningsportal hittar du utbildningar inom Lean och Lean Six Sigma.

Läs mer om våra utbildningar inom Lean här  eller läs mer om våra Lean Six Sigma utbildningar här

Utvecklas digitalt, på distans eller i klassrum eller individuellt.Vill du veta mer? Fyll i din information så kontaktar vi dig inom kort