Vi startade FrontLeaders i slutet av 2016, men vår resa började långt innan dess. Inom två olika branscher växer vårt intresse och vår kunskap inom verksamhetsutveckling.

Pernilla börjar resan som nyutexaminerad ingenjör på SKF i Göteborg och Anna-Lena börjar resan som målvakt i handbollens elitserie och nyutexaminerad polis i Stockholm.
Med ständigt högre mål inser vi var för sig hur viktigt teamet är, hur kraftfullt det är att ta tillvara idéer från medarbetare och lagmedlemmar när potentiella förbättringsområden identifieras och aktiviteter genomförs för att nå bättre resultat. Vi inser också vikten av metoder och verktyg och skaffar oss både teoretisk och praktiskt kompetens inom det breda området verksamhetsutveckling.
När vi diskuterar tankar, idéer och utmaningar finner vi att kärnan är densamma oavsett om det handlar om att förbättra ett ekonomiskt resultat inom industrin, nå VM guld i handboll eller förbättra utredningsresultaten hos polisen. Verksamhetsutvecklingens "mindset" och verktyg är bransch överskridande - det handlar om våra processer.

Den glädje och känsla av tillfredsställelse vi får när vi når målen och kan sätta ännu högre mål framöver, utan att stressa och springa fortare är det som driver oss. 
Att få ständigt förbättrade resultat och arbetsglädje - Det vill vi förmedla och hjälpa andra att nå genom kompetensutveckling, mentorskap och facilitering.


Vi ger

små och medelstora företag tillgång till kompetens och kunskap globala aktörer har.

små och medelstora företag metoder för att nå förbättrade processer och hållbara resultat.

Vi är

en energi och kompetensgivande partner i utvecklingsarbetet.

Du får

ny kunskap, teoretisk och praktisk kompetens, svar på alla dina frågor, ett resultat som är värt tid och kostnad, en tjänst som "fungerar i verkligheten", en rolig och givande upplevelse och mycket mer

Pernilla:

Certifierad Lean Six Sigma Master Black Belt

Mycket uppskattad som utbildare och mentor inte bara för sitt engagemang och stora kunnande utan även för sin förmåga att se helheten och anpassa exempel till frågeställarens verklighet.

2016 - Ägare, FrontLeaders
Utbildare, konsult, mentor och utvecklare
2012-2016 - Head of Lean Six Sigma/Process Excellence AGA/Linde
Ansvarig för Lean Six Sigma/projektledning samt PMO
2011-2012 - Lean Six Sigma Master Black Belt AGA/Linde
Coaching och utveckling av LSS Black Belts samt Globalt LSS program
2008 - 2011 - Lean Six Sigma Master Black Belt SKF AB
Coaching, utbildning och utveckling LSS
2006 - 2008 - Lean Six Sigma Black Belt
Projektledare för LSS projekt 
Tidigare erfarenhet: Produktionschef, Projektledare

Anna-Lena:

Specialkompetens inom ledarskap och förändringsledning
Elitidrottare med landslagsmeriter i både handboll och spjut


Gruppchef Polismyndigheten

Ledarskapsutvecklare

Samordnare

Lean utvecklingsledare

Inspiratör och utbildare.