Distansutbildning problemlösning

Grundorsaksanalys med bas i Six Sigma.

Distansutbildning: 4900 kr + moms

Kursstarter: 15/10 och 12/11
Målgrupp:

Du som leder eller deltar i problemlösning och förbättringsarbete.

Du som arbetar med verksamhetsutveckling.

Du som söker en metod för att reducera variation och finna grundorsaken till problem.Förkunskapskrav:

Inga


Innehåll (översikt):
Problem = möjlighet
Introduktion till Six Sigma
Grundläggande mätetal
Källor till variation
Definiera - problembeskrivning
Mäta - identifiera påverkande faktorer
Analysera - bevisa grundorsaken
Förbättra - generera och genomför aktiviteter
Styra - säkra ett hållbart resultat
Identifiera, prioritera och driva Six Sigma projekt


Upplägg:

Tre livesända webbinarium, ett per vecka. (möjlighet att se inspelning efteråt finns)

Efter sändning får du veckans kursmaterial i form av video, text, mallar och en guide till eget arbete


Övrigt:

I kursen ingår en timme individuell coaching via telefon eller skype.

En möjlighet att diskutera dina specifika funderingar och frågor.

Kontakta oss