Produktivitet 

Synonymer till produktivitet är alstringskraft, skaparkraft eller skaparförmåga.

När vi talar om produktivitet i samband med en process eller i en verksamhet syftar vi på förmågan vi har att skapa värde i förhållande till insatt resurs (oftast i tid).

Genom att arbeta med vår produktivitet ökar vi möjligheten att skapa värde för våra kunder utan att öka stressen i organisationen. Vi arbetar med att förenkla, förbättra och minska tidstjuvar. 


Metodik

Med hjälp av LEANs principer tar vi ett helhetsgrepp och säkerställer rätt sak, till rätt kvalitet och på rätt tid.

LEAN betraktades tidigare som en metod användbar inom tillverkande industri men har med tiden utvecklats och är idag en metod som används inom alla sektorer.
När vi arbetar med Produktivitet
Vi börjar alltid med att specificera mål och syfte och går vidare med att kartlägga nuläge för att identifiera möjliga förbättringar.

Utbildningar

På vår utbildningsportal hittar du utbildningar inom LEAN, LEAN administration och produktivitet för verksamhetsutvecklare

Lär gärna mer härKontakta oss gärna