Projektledning

Projektledning handlar inte bara om att ha rätt verktyg och metoder, det handlar om att leda mot ett specifikt mål och få acceptans för resultatet.

Ett projekt definieras av att det har en tydlig start och slutpunkt eller mera formellt: En temporär satsning för att framställa en unik produkt eller tjänst.Metodik

Projektkartan hjälper oss att arbeta stegvis från uppbyggnad till avslut. Projektkartan fungerar som en guide för projektledaren och säkerställer att viktiga moment inte förbigås, säkerställer högsta möjliga produktivitet och leveransprecision.

Kartan innehåller

  • Tydligt definierade projektfaser med relevanta överlämningar
  • Väldefinierade roller och ansvar
  • Disciplinerade "grindar" med genomgång och godkännande process
  • Återkommande framstegsuppföljning

När vi arbetar med Projektledning
Fokuserar vi på utbildning och mentorskap


Utbildningar

På vår utbildningsportal hittar du projektledarkurser med olika inriktning.

Lär gärna mer här

Bok

Praktisk Projektledning, en guide för lyckade projekt. Grundläggande projektledarkunskap i komprimerad form. Med utgångspunkt i rollen som projektledare följer vi ett generellt projekt genom 4 faser, från Initiera till Avsluta och ger dig hjälpfulla verktyg och tips.

Finns både som e-bok och tryckt bok.

Kontakta oss gärna